Jaintia Hills Pin Code

Jaintia Hills Pin Code

LocationPincodeDistrictState
Amlarem793150Jaintia HillsMeghalaya
Amlari793109Jaintia HillsMeghalaya
Barato793150Jaintia HillsMeghalaya
Bataw793160Jaintia HillsMeghalaya
Darrang793109Jaintia HillsMeghalaya
Huroi793200Jaintia HillsMeghalaya
Iawthymmai793150Jaintia HillsMeghalaya
Jarain793150Jaintia HillsMeghalaya
Jowai793150Jaintia HillsMeghalaya
Khanduli793151Jaintia HillsMeghalaya
Khatum793200Jaintia HillsMeghalaya
Khliehriat793200Jaintia HillsMeghalaya
Kyndong Tuber793150Jaintia HillsMeghalaya
Ladrymbai793160Jaintia HillsMeghalaya
Lamin793109Jaintia HillsMeghalaya
Laskein793150Jaintia HillsMeghalaya
Lumshnong793200Jaintia HillsMeghalaya
Lyngkhat793109Jaintia HillsMeghalaya
Mawbakhon793151Jaintia HillsMeghalaya
Mawdymmai793151Jaintia HillsMeghalaya
Mawkaiaw793150Jaintia HillsMeghalaya
Mawkyndeng793150Jaintia HillsMeghalaya
Mihmyntdu793150Jaintia HillsMeghalaya
Mookynniang793151Jaintia HillsMeghalaya
Mukhialong793160Jaintia HillsMeghalaya
Muktapur793109Jaintia HillsMeghalaya
Mupyut793150Jaintia HillsMeghalaya
Musniang793160Jaintia HillsMeghalaya
Mustem793150Jaintia HillsMeghalaya
Myndihati793200Jaintia HillsMeghalaya
Mynso793150Jaintia HillsMeghalaya
Naljuri793109Jaintia HillsMeghalaya
Namdong793151Jaintia HillsMeghalaya
Nartiang793151Jaintia HillsMeghalaya
Nongbah793150Jaintia HillsMeghalaya
Nongbareh793109Jaintia HillsMeghalaya
Nongjngi793151Jaintia HillsMeghalaya
Nongryngkoh793150Jaintia HillsMeghalaya
Nongtalang793109Jaintia HillsMeghalaya
Nongtyngur793109Jaintia HillsMeghalaya
Padu793109Jaintia HillsMeghalaya
Pala793200Jaintia HillsMeghalaya
Pamshutia793109Jaintia HillsMeghalaya
Passadwar793109Jaintia HillsMeghalaya
Pdengshakap793150Jaintia HillsMeghalaya
Pongtung793109Jaintia HillsMeghalaya
Raliang793150Jaintia HillsMeghalaya
Rata Cherra793200Jaintia HillsMeghalaya
Rongkhum793109Jaintia HillsMeghalaya
Rymbai793160Jaintia HillsMeghalaya
Sahsniang793150Jaintia HillsMeghalaya
Saipung793200Jaintia HillsMeghalaya
Saitsama793151Jaintia HillsMeghalaya
Sham Sham793160Jaintia HillsMeghalaya
Shangpung793150Jaintia HillsMeghalaya
Sheruphie793200Jaintia HillsMeghalaya
Shnongrim793200Jaintia HillsMeghalaya
Sohkha793109Jaintia HillsMeghalaya
Sohkymphor793160Jaintia HillsMeghalaya
Sohmynting793150Jaintia HillsMeghalaya
Sonapur793200Jaintia HillsMeghalaya
Sutnga793200Jaintia HillsMeghalaya
Syndai793109Jaintia HillsMeghalaya
Thadlaskein793151Jaintia HillsMeghalaya
Thadmuthlong793150Jaintia HillsMeghalaya
Thangbuli793150Jaintia HillsMeghalaya
Thangrain793150Jaintia HillsMeghalaya
Trangblang793150Jaintia HillsMeghalaya
Tuber Kmaishnong793160Jaintia HillsMeghalaya
Umkiang793200Jaintia HillsMeghalaya
Umladang793151Jaintia HillsMeghalaya
Ummulong793151Jaintia HillsMeghalaya
Wahiajer793151Jaintia HillsMeghalaya
Wapung793160Jaintia HillsMeghalaya
Yalang793150Jaintia HillsMeghalaya
Yooksi793150Jaintia HillsMeghalaya